สำนักงานกฎหมายเอสพีแอลเอ ลอว์ (SPLA LAW OFFICE)

มุ่งเน้นการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง และนำความเป็นธรรมมาสู่สังคม
โดยเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบรวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การดำเนินคดีให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างซื่อตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

คุณปรีชา หยกทองวัฒนา
( ผู้ก่อตั้งสำนักงาน )

สำนักงานก่อตั้งขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์การทำงานอันหลากหลายมาเป็นเวลากว่า 15 ปีและเป็นการรวมตัวกันของทนายความ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันสำนักงานได้เข้าเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทไทยเเละบริษัทต่างชาติเป็นจำนวนมาก

สำนักงานกฎหมาย
เอสพีแอลเอ ลอว์

มีประสบการณ์ด้านงานคดีจำนวนมาก
อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ

เราพร้อมเป็นเพื่อน
เคียงข้างธุรกิจของคุณ
LOCATION
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.