หน้าหลัก > บริการของเรา
บริการของเรา

งานคดีแพ่ง
•    ว่าความคดีมรดก/คดีฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์รวม
•    ว่าความคดีที่เกี่ยวกับสัญญา/ผิดสัญญา/เรียกค่าเสียหาย
•    ว่าความคดีกู้ยืมเงิน
•    ว่าความคดีละเมิด
•    ว่าความคดีฟ้องขับไล่/เรียกค่าเสียหาย
•    ว่าความคดีหุ้นส่วนบริษัท
•    ว่าความคดีครอบครัว

งานคดีอาญา
•    ว่าความคดีปลอมเอกสาร
•    ว่าความคดีฉ้อโกง
•    ว่าความคดีลักทรัพย์นายจ้าง
•    ว่าความคดีรับของโจร
•    ว่าความคดีพยามฆ่า/ทำร้ายร่างกาย
•    ว่าความคดีหมิ่นประมาท
•    ว่าความคดียักยอกทรัพย์

งานคดีศาลชำนาญพิเศษอื่นๆ
•    งานคดีแรงงาน 
•    งานคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า)
•    งานคดีผู้บริโภค

งานจดทะเบียน
•    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดูแลด้านกฎหมาย
•    จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับบริษัท
•    จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด (ต่างชาติ)
•    รวบรวมและให้แนวทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอาคารชุด
•    จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายการจัดสรรที่ดิน
•    จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า     
•    จดแจ้งลิขสิทธิ์
•    งานด้านการร่างสัญญา/ตรวจสอบแก้ไขสัญญาให้กับบริษัทและองค์กรธุรกิจต่างๆตลอดจนบุคคลธรรมดา
•    งานร่างและแก้ไขเอกสารทางกฎหมาย

งานที่ปรึกษากฎหมาย
•    ที่ปรึกษากฎหมายในส่วนคดีแรงงานให้กับกลุ่มบริษัทขนส่งในเครือบริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท พีดี แลนด์ แกรนด์วิลล์ จำกัด (ด้านอสังหาริมทรัพย์)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เอ็กตร้า เบจเวอร์เรจ จำกัด (ธุรกิจส่งออก)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท รอยอิ ซัล จำกัด (ธุรกิจเครื่องประดับและจิวเวลรี่ส่งออก)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท แคบริค (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจโรงงานผลิตเทปกาว)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สวนบางกระเจ้า จำกัด (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไอวัน คอนซัลติ้ง จำกัด (ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สมบูรณ์โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (ธุรกิจความงาม)
•    ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล อ็นเนอร์ยี จำกัด (กลุ่มบริษัทด้านพลังงาน)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทด้านพลังงาน)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด และบริษัทในเครือ (ธุรกิจขายอุปกรณ์ประกอบแบตเตอรี่รถยนต์)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เทสท์ แอนด์ เบลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ธุรกิจด้านกลิ่น)
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด (สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
•    ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ล็อตเต้ เรนท์ อะ คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
•    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ซิม 789 จำกัด
•    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
•    บริษัท มณีกาญจน์สยาม จำกัด 
•    บริษัท ค้าส่งบิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด

ฝ่ายงานต่างประเทศ
    งานคดี
•    ว่าความคดีอาญาแก่ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เสียหาย
•    ว่าความคดีแพ่งให้แก่ชาวต่างชาติ
•    ดูแลคดีมรดกให้แก่ชาวต่างชาติ
•    งานประกันตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ
•    ประสานงานและว่าความคดีที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ต้องหา

    งานที่ปรึกษากฎหมาย
•    ด้านการลงทุน เช่น การจัดตั้งบริษัท และการขออนุญาตต่างๆ
•    ด้านการจัดการทรัพย์สินในประเทศไทย
•    การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม , อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย
•    การสมรส หย่าร้าง สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ตามกฎหมายไทย

 

 

 

 

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.