หน้าหลัก > ประสบการณ์และผลงานคดี
ประสบการณ์และผลงานคดี

รับว่าความกลุ่มบริษัท กระดาษดับเบิ้ลเอ (Advance Agro Group) ได้แก่
•    บริษัท 304 พลาซ่า จำกัด
•    บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
•    บริษัท ทวารวดี รีสอร์ท จำกัด
•    บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ จำกัด
•    บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด
•    บริษัท 99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
•    บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำกัด

 

รับว่าความและเป็นที่ปรึกษาด้านคดีแรงงานกลุ่มบริษัท ขนส่ง (Advance Agro Group) ได้แก่
•    บริษัท ชีวมวลขนส่ง จำกัด
•    บริษัท รุ่งเรืองบริการขนส่ง จำกัด
•    บริษัท พัฒนาชีวมวลขนส่ง จำกัด
•    บริษัท พลังงานชีวมวลขนส่ง จำกัด
•    บริษัท สยามชีวมวลขนส่ง จำกัด
•    บริษัท ไบโอเซิร์ฟ จำกัด
•    บริษัท รุ่งโรจน์วิกรัย จำกัด
•    บริษัท นิว เวฟ ขนส่ง จำกัด
•    บริษัท เลิศนภา ขนส่ง จำกัด

 

รับว่าความให้กับบริษัท ได้แก่
•    บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
•    บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
•    บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
•    บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
•    บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด
•    บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
•    บริษัท ออลกู๊ด อินเตอร์ไลน์ จำกัด
•    บริษัท เอ.เค. 91 กรุ๊ป จำกัด
•    บริษัท หัวหิน อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
ฯลฯ


รับว่าความให้แก่บุคคลธรรมดา และดูแลงานด้านกฎหมายให้องค์กรการกุศล เช่น
•    คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.