หน้าหลัก > ฝ่ายงานต่างประเทศ
ฝ่ายงานต่างประเทศ

งานคดี


• ว่าความคดีอาญาแก่ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เสียหาย

• ว่าความคดีแพ่งให้แก่ชาวต่างชาติ

• ดูแลคดีมรดกให้แก่ชาวต่างชาติ

• งานประกันตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ

• ประสานงานและว่าความคดีที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ต้องหา

 

 

 

 

งานที่ปรึกษากฎหมาย


• ที่ปรึกษาด้านการลงทุน เช่น บริการให้คำปรึกษา จัดตั้งบริษัท และการขออนุญาตต่างๆ

• ด้านการจัดการทรัพย์สินในประเทศไทย

• การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม , อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย

• การสมรส หย่าร้าง สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ตามกฎหมายไทย

 

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.