หน้าหลัก > รับว่าความ ดำเนินคดี ทั่วราชอาณาจักร
รับว่าความ ดำเนินคดี ทั่วราชอาณาจักร

งานคดีอาญา


• ว่าความคดีปลอมเอกสาร

• ว่าความคดีฉ้อโกง

• ว่าความคดีลักทรัพย์นายจ้าง

• ว่าความคดีรับของโจร

• ว่าความคดีหมิ่นประมาท

• ว่าความคดียักยอกทรัพย์ 

• ว่าความคดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็นต้น

 

 

งานคดีแพ่ง


• ว่าความคดีมรดก/คดีฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์รวม

• ว่าความคดีที่เกี่ยวกับสัญญา/ผิดสัญญา/เรียกค่าเสียหาย

• ว่าความคดีกู้ยืมเงิน

• ว่าความคดีละเมิด

• ว่าความคดีฟ้องขับไล่/เรียกค่าเสียหาย

• ว่าความคดีหุ้นส่วนบริษัท

• ว่าความคดีครอบครัว เป็นต้น

 

 

งานคดีศาลชำนาญพิเศษอื่นๆ


• งานคดีแรงงาน 

• งานคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า)

• งานคดีผู้บริโภค

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.