หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

 

       สำนักงานกฎหมายเอสพีแอลเอ ลอว์ (SPLA LAW OFFICE) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยเดิมใช้ชื่อ สำนักงานกฎหมายปรีชา หยกทองวัฒนา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักงาน สำนักงานฯเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์การทำงานอันหลากหลายมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ของคุณปรีชา หยกทองวัฒนา และเกิดการรวมตัวกันของทนายความซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทย

 

       แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ จึงมุ่งเน้นการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง และนำความเป็นธรรมมาสู่สังคม โดยเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินคดีให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างซื่อตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ


    เนื่องจากสำนักงานฯ มีประสบการณ์งานด้านคดีจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทางธุรกิจให้แก่องค์กรธุรกิจหลายองค์กร สำนักงานฯ จึงมีความเชี่ยวชาญในงานด้านที่ปรึกษากฎหมายภายในองค์กร อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านงานคดีอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ปัจจุบันสำนักงานได้จดทะเบียนและดำเนินงานในรูปแบบบริษัท โดยชื่อว่า “บริษัท เอสพีแอลเอ ลอว์ จำกัด” โดยมีนายปรีชา หยกทองวัฒนา เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนางสาวศิริขวัญ นิลกรรณ์ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

 

ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.